Primăria comunei Alimpești
Județul GORJ

Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii precum si alte drepturi prevazute de actele normative