PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

Judetul Gorj

PROIECTE INVESTITIONALE

COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
 
 
                                                                                              SITUATIA
                                                     lucrarilor de investitii in comuna Alimpesti, judetul Gorj

  • Lucrari de investitii finalizate in anii 2009-2010- nu au fost.
  • Lucrari de investitii finalizate in anul 2011:
                     “CANALIZARE MENAJERA A SATELOR CIUPERCENII DE OLTET, SIRBESTI, ALIMPESTI,NISTORESTI"
                     Indicatori tehnici : - statie de epurare a apelor uzate;
                                           - canal
                                           - colector  6,1 km.
                     Receptia la terminarea lucrarilor s-a facut in ianuarie 2011

  • Lucrari ce urmeaza a se finaliza in anul 2011:
                     1. Biserica ortodoxa Alimpesti                 
                     2. Baza sportiva
                     3. Centru de informare  si promovare turistica , marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.
                                    
                                                                                                                                                                                               01.09.2011
                                                                                                                                                                                                 PRIMAR