PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

Judetul Gorj

EVENIMENTE

    
     PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI
     JUDETUL GORJ     A N U N T
 

    COMUNA ALIMPESTI, JUDETUL GORJ solicita Acord de mediu pentru implementarea proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE  AGRICOLA IN COMUNA ALIMPESTI, JUDETUL GORJ" - proiect finantat din fondu eropene in cadrul Programului "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii" - masura 125.

..............................................................................................................................................................................................     PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI
     JUDETUL GORJ
     Nr.995 din 17.03.2011


     A N U N T
 

     Primaria comunei Alimpesti, judetul Gorj solicita oferte pentru achizitia de produse de balastiera (agregate minerale - sorturi), transport macadam de la Bistrita, asternut balast pe drum, compactat cu cilindru compactor.
     Oferta se va intocmi prin stabilirea pretului pe unitatea de masura pentru fiecare categorie de lucrari si anume :
     - transport lei/tona /km;
     -reprofilat drum lei/mp;
     -incarcat produse de balastiera cu buldoexcavatorul lei/mc;
     -asternut produse de balastiera inclusiv macadam lei/mc;
     -compactat cu cilindru compactor lei/mc.
     De asemenea, solicitam oferte pentru  intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru sistemul centralizat de alimentare cu apa si canalizare. Firmele ce vor depune oferte trebuie sa  abilitate in domeniu.
     Ofertele  se depun pana la data de  31.03.2011, ora 16:00.
                             
                                                                                                          Primar
                                                                                                   
Elena Mosor
     

..............................................................................................................................................................................................    Primaria comunei Alimpesti

    Judetul Gorj   


     A N U N T

    Primaria Alimpesti, judetul Gorj, organizeaza concurs in data de 23 mai 2008 pentru ocuparea postului  de auditor finaciar si consilier cu integrarea europeana -grad profesional 1A -personal contractual.
    Conditii de participare la concurs:
 • studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
 • vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani,
 • certificat de studii  pentru lucru  pe calculator;
 • dovada de  dobandire a calitatii de expert contabil;
 • dovada ca cel putin pentru un proiect cu finatare europeana a indeplinit calitatea de responsabil legal de proiect sau responsabil tehnic de proiect.
 • Cursuri de formare profesionala in domeniu constituie avantaj.
    Concursul se va organiza la sediul Primariei Alimpesti, Judetul Gorj, la ora 12.00.


..............................................................................................................................................................................................     A N U N T


     Consiliul Local Alimpesti solicita oferte pentru:
 • Lucrari de executie instalatie electrica la Biserica Alimpesti inclusiv paratrasnet si crucile din bronz pentru turle;
 • Masuratori topografice pentru extindere canalizare menajera pe 14 km
 • Studii getehnice, hidrologice si impact asupra mediului inconjurator.
 • Studiu fezabilitate extindere canalizare;
 • Studiu fezabilitate modernizare drum comunal Alimpesti-Corsoru si drumuri stradale -6 km
 • Studiu fezabilitate extindere canalizare.
    Ofertele se depun la sediul Primariei Alimpesti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului


..............................................................................................................................................................................................    "Primaria Alimpesti, judetul Gorj solicita oferte pentru publicitate pentru sarbatorile de iarna pana pe data de 17 decembrie 2007. Ofertele pot fi trimise pe adresa de E-mail a institutiei noastre: mosor_elena_gj@yahoo.com sau la Fax: 0253-275181 sau prin serviciile postale".


..............................................................................................................................................................................................    Consiliul Local Alimpesti
    Comuna Alimpesti
    Judetul Gorj
    Nr. 4319 din 7 decembrie 2007     A N U N T


    Consiliul Local Alimpesti solicita oferte cu bunuri (dulciuri) pentru Pomul de craciun in vederea constituirii  pachetelor pentru acordarea cadourilor cu ocazia sarbatorii "Serbarii pomului de Craciun".
    Ofertele urmeaza sa fie inaintate pana cel mai tarziu 17 decembrie 2007.

               Primar                                    Contabil
            Elena Mosor                        Mariana Dragulescu