PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

Judetul Gorj

Anunturi» Documentatie atribuire locuri de joaca - pentru transmis
» Documentatie atribuire locuri de joaca - formulare
» Documentatie atribuire locuri de joaca - model contract furnizare locuri de joaca
» Contract de furnizare nr. 4858/14.11.2016 -
» Anunturi in baza Hotararii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice -
» Caiet de sarcini al serviciului de alimentare cu apa pentru activitate de transport a apei potabile si/sau industriale -
» Caiet de sarcini al serviciului de alimentare cu apa pentru activitatea de captare a apei brute -
» Caiet de sarcini al serviciului de alimentare cu apa pentru activitatea de distributie a apei potabile -
» Caiet de sarcini al serviciului de alimentare cu apa pentru activitatea de inmagazinare a apei -
» Caiet de sarcini al serviciului de canalizare -
» Comunicare monitorul oficial -
» Contract (proiect) de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice -
» Criterii de eligibilitate -
» Criterii de selectie a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apa -
» Documentatia privind organizarea si derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din comuna Alimpesti, judetul Gorj -
» REgulament al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare -
» Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Alimpesti -