PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

Judetul Gorj

ANUNTURI DE ACHIZITIECOMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
Nr.202 din  22 ianuarie 2013                              A N U N T

                Primaria Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj, revine la anuntul afisat la sediul Primariei si solicita  oferte pentru inchiriere spatiu comercial  linga magazinul "SUCCES".
Pretul minim pentru incheierea contractului este de 4,10 lei/mp.
                  Ofertele se depun in plic inchis si vor fi depuse la sediul primariei Alimpesti pana la data de 5 februarie 2013 , ora 12:00.
                                            Primar 
COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ

NR 203 din 22 ianuarie 2013

 

ANUNT

          Primaria Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj,   solicita specialisti  in achizitii publice pentru a participa , in calitate de experti coptati(specialisti in achizitii publice)  , la licitatia  serviciilor de proiectare si executie  lucrari  pentru Proiectul « Modernizare drumuri de exploatare agricola  in comuna Alimpesti, judetul Gorj.  onorariul fiind stabilit prin contract conform legislatiei in vigoare si in limita sumei totale alocate prin bugetul proiectului pentru intreaga comisie de licitatie , respectiv 2000 lei .
        Oferta va contine :- copia documentelor de calificare, copia actului de identitate, CV.Ofertele se depun pana la  3 februarie 2013ora 16.


                      Primar                                                                                                                                         


COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ


ANUNT

Primaria Comunei Alimpesti, judetul Gorj solicita oferte de la specialistii in achizitii publice pentru infrastructura rutiera pentru a fii cooptati in comisia de licitatie privind proiectul: PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA.
Depunerea ofertelor de va face pana la data de 21 Noiembrie 2012.

                                                                                                                                            13 Noiembrie 2012

                                                                                                                   PRIMAR - RESPONSABIL LEGAL DE PROIECT
                                                                                                                                              MOSOR ELENA

                                                                                          ----------


Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
25.06.2012

A N U N T

Comuna Alimpesti, judetul Gorj prelungeste perioada de depunere a ofertelor pentru REACTUALIZARE PUG CUMUNA ALIMPESTI, JUDETUL GORJ, pana pe data de 10 august 2012, ora 10,00.


                                                                                          ----------

Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
25.06.2012


ANUNT

     Comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru servicii publicitate, radio, tv, presa scrisa.
     Ofertele se depun pana la data de 1 august 2012 la sediu Primariei Alimpesti, judetul Gorj.

                                                                                                                                        Resp. achizitii publice
                                                                                                                                      (compartiment investitii)

                                                                                          ----------

Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
25.06.2012


ANUNT

     Comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru reevaluare domeniul public si privat al comunei Alimpesti.     
     Ofertele se depun pana la data de 1 august 2012 la sediul Primariei Alimpesti.

                                                                                                                                   Resp. achizitii publice
                                                                                                                                  (compartiment investitii)

                                                                                          ----------

Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
25.06.2012


ANUNT

     Comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru servicii publicitate, radio, tv, presa scrisa.
     Ofertele se depun pana la data de 1 august 2012 la sediu Primariei Alimpesti, judetul Gorj.

                                                                                                      
                              Resp. achizitii publice
                                                                                                                                   (compartiment investitii)

                                                                                          ----------

Comuna Alimpesti
Judetul Gorj


ANUNT

     Comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru achizitie lemn foc, paletate si sparte.
     Ofertele se depun pana la data de 1 august 2012 la sediul Primariei Alimpesti.

                                                                                                                                     Resp. achizitii publice
                                                                                                                                    (compartiment investitii)

                                                                                          ----------


Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
Nr.2114 din 25.06.2012


ANUNT

     Comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru reactualizare PUG.

                                                                                          ----------PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

JUDETUL GORJ
Nr. 2073 din 20.06.2012
 
 

ANUNT


Primaria Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru inchiriere spatiu comercial la parterul blocului de locuinte in suprafata de 20 mp, pentru atelier obiecte ceramica.
Pretul minim pentru incheierea contractului este de 4,10 lei/mp.
Ofertele se depun in plic inchis si vor fi depuse la sediul primariei Alimpesti pana la data de 1 iulie 2012, ora 16:00.

                                                                                          ----------


PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ


A N U N T
       Primaria comunei Alimpesti, judetul Gorj
, solicita oferte pentru  achizitia de materiale de constructii  dupa cum urmeaza:
 • materiale pentru fundatii si centuri din Beton: ciment, agregate sortate, fier beton de toate dimensiunile, apa stop.
 • materiale pentru zidarie: multibat, caramida de toate dimensiunile, boltari, BCA
 • materiale pentru vopsitorii-vopsea lavabila, vopsea pentru metal in ulei, vopsea in ulei pentru pereti, vopsea pentru tamplarie de lemn. 
 • lemn de diferite esente pentru sarpanta.
 • tabla de inox, tabla galvanizata, tabla ondulata, tigla de beton, tigla ceramica, cuie constructii, scoabe, electrozi;
 • materiale pentru instalatii sanitare;
 • materiale pentru instalatii electrice.
                       
                                                                                                                                                  Compartiment Achizitii Publice

                                                                                          ----------
PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
Nr.3766 / 6 decembrie 2011


A N U N T

     Primaria Alimpesti, cu sediul in comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte  pentru achizitii  dulciuri pentru pomul de Craciun.Ofertele  se vor depune la sediul  Primariei Alimpesti , prin posta sau la faxul 0253-275.182 pana la data de 12 decembrie 2011, ora 15:00.
                       
                                                                                                                                                  Compartiment Achizitii Publice

                                                                                          ----------


CONSILIUL LOCAL ALIMPESTI
COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ


                                                                                        A N U N T

      Primaria Alimpesti  solicita oferte pentru procurare lemn foc.      21 septembrie 2011                                                                                                                    Primar,
                                                                                                                                                        Mosor Elena

                                                                                          ----------


CONSILIUL LOCAL ALIMPESTI
COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ


                                                                                        A N U N T

      Consiliul Local Alimpesti solicita oferte pentru accesarea unui credit bancar de 63735 lei  saizeci si trei miilei sapte sute treizeci si cinci lei. Unitatile bancare sunt rugate  sa depuna oferta  pana in data de 27 august 2011.
                              
      18 august 2011                                                                                                                             Primar,
                                                                                                                                                        Mosor Elena

                                                                                          ----------COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
Nr.2039 / 3.06.2011


                                                                                        A N U N T

     Primaria Alimpesti solicita oferte pentru valorificare caramida noua in compensare cu alte materiale de constructie.

                                                                                                                                                              Consiliu Local

                                                                                          ----------


PRIMARIA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
Nr.1739 / 09.05.2011

                                                                                        A N U N T

     Consiliul Local Alimpesti, judetul Gorj, scoate la licitatie publica cu strigare, in data de 20 mai 2011, ora 14,00, spatiul comercial liber de la magazinul Beresti si spatial commercial de la blocul de locuinte. Pretul de pornire este de 4,10 lei/mp.

                                                                                                                                                                          Primar
                                                                                                                                                               Ec. MOSOR ELENA

                                                                                          ----------

COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
NR  1272 / 1.04.2011
                            
                                                                                  INVITATIE DE PARTICIPARE

     COMUNA ALIMPESTI, JUDETUL GORJ in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTANTA  al Proiectului "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA  , MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL" Cod unic de inregistrare: 4666436, Adresa: COMUNA ALIMPESTI, SATUL ALIMPESTI, JUDETUL GORJ, Coordonate de contact: telefon: 0253275181, va informeaza ca organizeaza procedura "cumparare directa"  in vederea atribuirii contractului achizitiei publice de servicii "CREARE SITE-WEB"  pentru proiectul "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA  , MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL",intrucat prima varianta nu a fost avizata de catre CRPDRP Craiova , recomandandu-se reluarea procedurii.
     Achizitia se va efectua in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
     Scop: Buna implementare a activitatilor proiectului "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA  , MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL" si a respectarii conditiilor din contractul de implementare nr.C313M010942000017/19.04.2010.

     Conditii minimale de ofertare:
     Oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta, la solicitare si aflata in acelasi timp pe site-ul institutiei www.primariaalimpesti.ro.
     Nota : Toate cerintele si specificatiile din documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.

     Modalitatea de achizitie: Cumparare directa.
     In cazul in care conditiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerata admisibila. Daca potentialul ofertant indeplineste conditiile minime de ofertare, contractul achizitiei publice de servicii "CREARE SITE WEB »pentru proiectul  “« INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA  , MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL va fi atribuit pe baza criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut".
     Valoarea estimata a contractului: - 6470 ,00 lei fara TVA

     Prezentarea ofertei:
        1. Adresa la care se depune oferta: Sediul Primariei Alimpesti, comuna Alimpesti, satul Alimpesti, judetul Gorj nr.1
        2. Data limita pentru depunerea ofertelor: 11 aprilie 2011,ora 14,00
        3. Data limita pentru deschiderea ofertelor 11 aprilie 2011 ora 14,30. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0253275103, de la doamna Mosor Elena –responsabil legal de proiect, sau 0253275181 – doamna Dumitrescu Maria responsabil achizitii publice.

     Asteptam cu interes oferta dvs.


                       PRIMAR                                                                                    RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE,
               Ec.  MOSOR  ELENA                                                                                  ing. Dumitrescu Maria


                                                                                          ----------


Comuna Alimpesti

Judetul Gorj
NR .  437 din 4 februarie 2011 

                                                                        INVITATIE DE PARTICIPARE

        COMUNA ALIMPESTI, JUDETUL GORJ in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTANTA  al Proiectului "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA, MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL" Cod unic de inregistrare: 4666436
        Adresa: COMUNA ALIMPESTI, SATUL ALIMPESTI, JUDETUL GORJ
Coordonate de contact: telefon: 025327518, va informeaza ca organizeaza procedura "cumparare directa" in vederea atribuirii contractului achizitiei publice de servicii "CREARE SITE-WEB" pentru proiectul
        "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA, MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL", nu a fost avizata de  catre CRPDRP Craiova, recomandandu-se reluarea procedurii.
 Achizitia se va efectua in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
        Scop: Buna implementare a activitatilor proiectului "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA, MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL" si a respectarii conditiilor din contractul de implementare nr.C313M010942000017/19.04.2010.
       Conditii minimale de ofertare:
Oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta, la solicitare si aflata in acelasi timp pe site-ul institutiei www.primariaalimpesti.ro
Nota: Toate cerintele si specificatiile din documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.
       Modalitatea de achizitie: Cumparare directa.
In cazul in care conditiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerata admisibila. Daca potentialul ofertant indeplineste conditiile minime de ofertare, contractul achizitiei publice de servicii "CREARE SITE WEB" pentru proiectul  "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA, MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL" va fi atribuit pe baza criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut".
       Valoarea estimata a contractului: - 6470 ,00 lei fara TVA
       Prezentarea ofertei:
       1. Adresa la care se depune oferta: Sediul Primariei Alimpesti, comuna Alimpesti, satul Alimpesti, judetul Gorj nr.1
       2. Data limita pentru depunerea ofertelor: 14 februarie 2011,ora 14,00
      3. Data limita pentru deschiderea ofertelor 14 februarie 2011 ora 14,30. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0253275103, de la doamna Mosor Elena –responsabil legal de proiect, sau 0253275181 –doamna Dumitrescu Maria responsabil achizitii publice.
 

                            Asteptam cu interes oferta dvs.
                                           PRIMAR                                                                 RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE,
                                   Ec.  MOSOR  ELENA                                                              ing. Dumitrescu Maria


                                                                                          ----------


COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
NR. 436 din 4 februarie 2011 

                                                                       INVITATIE DE PARTICIPARE

         COMUNA ALIMPESTI, JUDETUL GORJ in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTANTA  al Proiectului "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA, MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL"  Cod unic de inregistrare: 4666436
         Adresa: COMUNA ALIMPESTI, SATUL ALIMPESTI , JUDETUL GORJ
Coordonate de contact: telefon: 0253275181, va informeaza ca organizeaza procedura "cumparare directa" in vederea atribuirii contractului achizitiei publice de servicii "DIRIGENTIE SANTIE"  pentru supravegherea lucrarilor de executie pentru realizarea obiectivului de investitii:
        "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA, MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL", nu a fost avizata de  catre CRPDRP Craiova, recomandandu-se reluarea procedurii.
Achizitia se va efectua in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
         Scop: Buna implementare a activitatilor proiectului "NFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA, MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL" si a respectarii conditiilor din contractul de implementare nr.C313M010942000017/19.04.2010
         Conditii minimale de ofertare:
Oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta, la solicitare si aflata in acelasi timp pe site-ul institutiei www.primariaalimpesti.ro.
Nota: Toate cerintele si specificatiile din documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.


                            Asteptam cu interes oferta dvs.
                                           PRIMAR                                                                 RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE,
                                   Ec.  MOSOR  ELENA                                                              ing. Dumitrescu Maria
                                                                                       ----------


Comuna Alimpesti
Judetul Gorj

                                                                          ANUNT

          Primaria Alimpesti
solicita urgent oferte  pentru achizitionarea  unui numar de  300 pachete  pentru pomul de craciun fiecare pachet avand urmatorul continut :

         1. Ciocolata Kinder – buc.
         2. Bomboane Kandia (pungi) – buc.
         3. Prajitura Magura – buc.
         4. Ciocolata Kandia – buc.
          5. Bomboane Silvana (pungi) – buc.
          6. Bomboane Laura (pungi) – buc.
         7. Rulada  300gr. – buc. 
         8. Pepsi Cola 2,5 l – buc.
         9. Napolitane Alka – buc.
        10. Biscuiti cu ciocolata  pachete
        11. Plase pentru pachete. buc.

     Ofertele se vor depune pana in data de 13 decembrie 2010, iar pachetele vor fi aduse la sediul primariei Alimpesti pana pe data de 15 decembrie 2010 ora 15, unde vor fi receptionate de comisia de receptie a Primariei si reprezentantii scolii.

                                                                                                                                                      Primar,
                                                                                                                                               ELENA MOSOR                                                                                              ----------

PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI
JUDETUL GORJ

                                                                            ANUNT

Primaria Alimpesti solicita oferte pentru  intocmire studiu fezabilitate pentru proiectul integrat «Suplimentare retea distributie alimentare cu apa cu apa si retea canalizare» Ofertele se depun la sediul  Primariei Alimpesti pana la data de 5 noiembrie 2010 ora 12. Selectia ofertelor  se va face pe data de 5 noiembrie 2010 ora 15.

                                                                                                                                                        Primar,
                                                                                                                                                 ELENA MOSOR

                                                                                              ----------


PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI
JUDETUL GORJ

                                                                           ANUNT

Consiliul Local Alimpesti solicita oferte pentru accesarea unui credit bancar de 500000 (cincisute mii lei).

Unitatile bancare sunt rugate sa depuna oferta pana in data de 10 octombrie 2010.

                                                                                                                                                        Primar,
                                                                                                                                                  ELENA MOSOR

                                                                                              ----------


PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
NR.3618 din 3.09.2010


                                                                         A N U N T

                  
  PRIMARIA COMUNEI  ALIMPESTI, JUDETUL GORJ, SOLICITA OFERTE PENTRU INCHIRIERE MICROBUZ IN VEDEREA TRANSPORTULUI ELEVILOR LA SCOALA ALIMPESTI. OFERTELE SE DEPUN LA SEDIUL PRIMARIEI PANA PE DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2010. OFERTANTUL TREBUIE SA  FIE ABILITAT PENTRU TRANSPORT PERSOANE.

                                                                                                                                                        Primar,
                                                                                                                                                  ELENA MOSOR

                                                                                              ----------


Primaria comunei Alimpesti
Judetul Gorj


                                                                       A N U N TComuna Alimpesti , judetul Gorj, cu sediul in comuna Alimpesti , sat Alimpesti  judetul Gorj , solicita oferte pentru  achizitionarea   Serviciului  " Verificare proiect tehnic , caiet de sarcini ,detalii de executie " pentru proiectul :

“ INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA , MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL"

Pot participa cu oferta si persoane fizice autorizate.

                  Data limita pentru depunerea ofertelor 6 august 2010 ,ora 10,00.
                  Data  limita pentru deschiderea ofertelor 6 august 2010 ora 14,00

Anexam  invitatia de participare si intreaga documentatie de atribuire :

 
                                                                                                                                   Responsabil legal de proiect:
                                                                                                                                                       Primar,
                                                                                                                                                 ELENA MOSOR

                                                                                              ----------


Comuna Alimpesti
Judetul Gorj


                                                                       A N U N T

   Comuna Alimpesti, judetul Gorj, cu sediul in comuna Alimpesti, sat Alimpesti judetul Gorj, solicita oferte pentru achizitie de servicii pentru intocmirea documentatiei tehnice respectiv: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, cat si asistenta tehnica din partea proiecatntului pentru implementarea proiectului": INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA , MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL.
   Data limita pentru depunerea ofertelor 23 iulie  2010 ora 10,00
   Data limita pentru deschiderea ofertelor 23 iulie 2010,ora 14,00
   Anexam invitatia de participare si intreaga documentatie de atribuire.
                              
                                 
                                                                                                                                   Responsabil legal de proiect:
                                                                                                                                                       Primar,
                                                                                                                                                ELENA MOSOR


                                                                                              ----------


Primaria comunei Alimpesti
Judetul Gorj                                                                          A N U N T

       Comuna Alimpesti, judetul Gorj, cu sediul in comuna Alimpesti, sat Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru achizitionarea Serviciului" Verificare proiect tehnic, caiet de sarcini si detalii de executie "pentru proiectul : "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA, MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL". Data limita pentru depunerea ofertelor 17 iulie 2010 ora 10:00. Data limita pentru deschiderea ofertelor 17 iulie 2010, ora 14:00.
       Anexam invitatia de participare si intreaga documentatie de atribuire.     


                                                                                                                                     Responsabil legal de proiect
                                                                                                                                                          Primar,
                                                                                                                                                   MOSOR ELENA
                         ............................................................................................................................    


Primaria comunei Alimpesti
Judetul Gorj


     A N U N T

    
Primaria comunei Alimpesti, judetul Gorj, solicita  oferte pentru aprovizionare cu lemn de foc pentru sediul primariei si unitatile scolare. Ofertele se depun la sediul primariei Alimpesti, judetul Gorj, pana la data de 2 august 2010, orele 16.
     Relatii suplimentare se pot obtine de la Dragulescu Victor –viceprimar, telefon 0743183802.
                 
                                                              PRIMAR,
                                                                               ELENA MOSOR

        

     Pentru a  permite participarea, fara discriminare, a  agentilor economici  care doresc sa participe la selectarea de oferte pentru contractul de servicii privind  intocmirea proiectului tehniC, a caietului de sarcinI, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru proiectul: »Infinatre centru local de informare si promovare turistica, marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural» in fisa de date a achizitiei, IV.4-capacitatea tehnica  si profesionala, punctul 2, va avea urmatorul cuprins » Sa faca dovada  experientei similare  in intocmirea a cel putin 3 proiecte care sa totalizeze valoarea ofertata. »
          
                                                            Responsabil legal de proiect,

............................................................................................................................                            


A N U N T     

   
« Primaria Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru procurarea  a 230 mp parchet din lemn masiv de stejar, cu montaj. Ofertele se depun  la sediul Primariei Alimpesti, judetul Gorj pana la data  23 mai 2010. Ofertele  vor  contine pretul unitar fara tva pe  UM  atat pentru parchet cat si pentru fiecare material necesar montajului si separat pretul manoperei pe/mp de parchet montat. »

                                            PRIMAR


............................................................................................................................


A N U N T

         
Primaria comunei Alimpesti, judetul Gorj, anunta organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru închirierea spatiului de la blocul de locuinte din comuna Alimpesti, judetul Gorj, în suprafata de 11 mp, cu destinatia « spatiu comercial ».
          Licitatia se va desfasura în data de 9 aprilie 2010, ora 14,00 la sediul Primariei Alimpesti, judetul Gorj.

Primar,                                                                 Secretar,


............................................................................................................................


PRIMARIA ALIMPESTI
COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ


Primaria comunei Alimpesti , comuna Alimpesti, judetul Gorj  solicita oferte pentru intocmire studiu fezabilitate  si studii conexe  in vederea promovarii  proiectului  privind imbunatatirea infrastructurii locale prin modernizarea  drumurilor de exploatare  agricole prin accesarea de fonduri europene pe masura 125 dupa cum urmeaza :
                1-DV. nr.18- Alimpesti-Dealul Tauzului;
                2.DV.nr. 24  Alimpesti-Dealul Muierii
                3.DV.nr. 15- Serban-Drumul Tauzului
                4.DV.nr.11   Tomescu -Dealul Muierii
                5.DV.nr.2      Becheni-Sinia
                6.Dv nr.6       Petrica Lila Delnita Ciuperceni.
               Oferta trebuie sa contina distinct :studiu fezabilitate
                     studii conexe :-masuratori Topografice avizate de OCPI
                                          -studii geotehnice
                                          -expertiza tehnica.
                            Ofertele se vor depune  urgent , pana miercuri 17 martie 2010, ofertantii  trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de ghidul de eligibilitate  al masurii 125.
                         Primar                      Viceprimar                 Contabil


............................................................................................................................

PRIMARIA ALIMPESTI
COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ

Consiliul Local Alimpesti,  solicita oferte cu bunuri (dulciuri) pentru organizarea serbarii "Pomului de Craciun".
Se primesc oferte numai cu produse preambalate dupa cum urmeaza:

    Ciocolata mare
    Cutii cu bomboane de pom
    Suc natural  la sticle de  1 l
    Napolitane
    Rulada
    Biscuiti

alte dulciuri de care dispune firma si din care urmeaza  sa selectam  si sa formulam nota de comanda.

Solicitam 280 bucati din fiecare sortiment deoarece pachetele pe le formam  vor fi identice. Bugetul disponibil este de 8500 lei.

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Alimpesti pana cel mai tarziu 12 decembrie 2009, ora 14, prin oficiile postale sau direct prin curier, cu semnatura si stampila in original, urmand ca selectia sa aiba loc la  data de 12 decembrie 2009  ora 15.


                          Primar                                                            Secretar............................................................................................................................


PRIMARIA ALIMPESTI
COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
NR. 4264 din  19.10  2009

                                         

Primaria comunei Alimpesti, judetul Gorj , anunta organizarea  licitatiei publice  cu strigare , pentru inchirierea  spatiului de la vechea moara  din comuna Alimpesti, judetul Gorj, cu destinatia »moara furajera »
Licitatia  se va desfasura in data de 9 noiembrie 2009 , ora 14,00 , la sediul Primariei Alimpesti, judetul Gorj.

                          Primar                                                            Secretar


............................................................................................................................

                                                                  
PRIMARIA ALIMPESTI
COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
NR. 4264 din  19.10  2009 Primaria Alimpesti solicita oferte  pentru intocmire studiu fezabilitate  pentru proiectul »Infintare centru  local pentru informare si promovare turistica , dezvoltarea si marchetingul turismului rural. Ofertele se vo depune pana la data de 3 noiembrie 2009,ora 16,00  la sediul Primariei Alimpesti, judetul Gorj.
                                   
                                             Primar,COMUNA ALIMPESTI

JUDETUL GORJ
Consiliul Local


    Consiliul Local Alimpesti,  judetul Gorj, organizeaza  concurs pentru  ocuparea postului de paznic, in data de 26 octombrie 2009, ora 14:00, la sediul Primariei Alimpesti.

       Conditii de participare la concurs:

 •     Sa fie cetatean roman  si sa aiba varsta de cel putin 18 ani ;
 •     Sa fie apt medical  pentru exercitarea functiei;
 •     Sa nu aiba antecedente penale pentru  infractiuni savarsite cu intentie;
 •     Sa fie atestat profesional , potrivit legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
         Bibliografia  pentru concurs se poate obtine  la sediul Primariei Alimpesti.

                                       Primar                                                           Secretar


............................................................................................................................


COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
Consiliul Local


Solicita urgent oferte pentru acchizitie cherestea brad  cu urmatoarele dimensiuni :
 - grinzi 15/15,  lungime 8 m, 5m si 3 m,
 - dulapi cu grosime de 5 cm ;
 - scandura cu lungimea de 4 sau 6 m si grosimea 3 cm.   
            
Termen depunere  oferte :
     - 30 septembrie 2009.
     - 22 septembrie 2009

 PRIMAR,


COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
Consiliul Local   


Consiliul Local Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj solicita urgent oferte pentru acchizitie  STUDIU FEZABILITATE  PENTRU ACCESARE PROGRAM : IMBUNATATIREA MEDIULUI INCONJURATOR PRIN CREAREA DE SPATII VERZI. Termen depunere oferte  29 septembrie 2009.
                                         22 septembrie 2009

 PRIMARConsiliul Local Alimpesti
Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
Nr. 3656 din 2 septembrie 2009


Consiliul Local Alimpesti, solicita  , de la pictori autorizati pentru pictura ortodoxa , oferte pentru  pictura ortodoxa, pe fresca existenta  la biserica noua Alimpesti. Pretul se va exprima in lei sau euro/mp de pictura  . Criteriul de selectie al ofertelor fiind pretul cel mai scazut. Data limita pentru depunerea ofertelor  14 septembrie 2009.

Primar,

 
............................................................................................................................

Consiliul Local Alimpesti
Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
Nr. 3657 din 2 septembrie 2009Consiliul Local Alimpesti, solicita   oferte pentru executie  incalzire centrala  la Biserica Alimpesti., amplasata in comuna Alimpesti, satul Alimpesti.  Data limita pentru depunerea ofertelor fiind 14 septembrie 2009.

                            Primar,


............................................................................................................................

PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

JUDETUL GORJ


Primaria  Alimpesti solicita  oferte pentru :executie tencuieli  fresca  la Biserica Alimpesti in vederea executiei picturii. Pretul se va exprima in lei/mp .  
                   
Termen de depunere  10 septembrie 2009. 


............................................................................................................................


PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
NR 3176 din 10.07.2009Consiliul Local Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita urgent oferte  pentru  prestari servicii : ,
 • reprofilare parte carosabila  drum Bitcani si drum ICH Sirbesti-Ruja ,lungime 1,7 km, latime parte carosabila 4,0 m,
 • transport balast   20 cm grosime , imprastiat cu autogrederul , compactat pe toata suprafata cu cilindru compactor, transport macadam de la Bistrita  si imprastiat pe drum , grosime 5 cm , imprastiat cu autogrederul, compactat cu cilindrul compactor.

Drumurile supuse lucrarilor de mai sus au fost deteriorate ca urmare a ploilor torentiale si furtunii din 2 iunie 2009 dar si a ploilor din  luna  iulie 2009, executarea lucrarilor find de maxima urgenta.

Amenajat rigole de pamant  pentru scurgerea apelor

Materialele necesare macadamul si balastul vor fi cumparate direct de catre  autoritatea contractanta.    
        
Ofertele se vor depune pana pe data de 17 iulie 2009.

 Primar,       


............................................................................................................................


     Primaria Alimpesti
     Judetul Gorj
     Nr. 2980 din 24 iunie 2009

     Consiliul Local Alimpesti, jud. Gorj solicita  oferte pentru intocmire expertize tehnice, studii de teren si  fezabilitate  pentru:  

                1.    Reabilitare sediu primarie ;
                2.    Reabilitare camin cultural Alimpesti ;
                3.    Constructie gradinita ;
                4     Amenajare locuri de recreere ;
                5     Amenajare Tirg saptamanal ;
                   
                       Termen de depunere 2 iulie 2009. 


............................................................................................................................


    Primaria Alimpesti
    Judetul Gorj
    Nr. 459 din 3 februarie 2009

    Primaria Alimpesti solicita oferte  pentru  intocmire studiu topografic masuratori drumuri comunale, stradale si vicinale. Preturile vor fi inscrise in lei/km fara TVA. Drumurile ce fac obiectul prezentului anunt sunt localizate in satul Corsor si totalizeaza circa 7 km. Ofertele se pot depune pana pe data de 16 februarie 2009, la sediul Primariei Alimpesti, judetul Gorj, la secretariat prin oficiile postale sau prin curier.

............................................................................................................................


    Consiliul Local Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj solicita oferte cu bunuri (dulciuri) pentru organizarea serbarii "Pomului de Craciun". Se primesc oferte numai cu produse preambalate dupa cum urmeaza:
 • plase cu portocale la 1 kg
 • ciocolata  mare;
 • cutii cu bomboane de  pom;
 • napolitane Nety;
 • alte dulciuri de care dispune firma si din care urmeaza  sa selectam  si sa formulam nota de comanda.
    Solicitam 450 bucati din fiecare sortiment deoarece pachetele pe le formam  vor fi identice.
    Ofertele se vor depune la sediul Primariei Alimpesti pana cel mai tarziu 7 decembrie 2008, ora 14, prin oficiile postale sau direct prin curier, cu semnatura si stampila in original, urmand ca selectia sa aiba loc la  data de 7 decembrie 2008 ora 16.
   

............................................................................................................................
   
   
Consiliul Local Alimpesti solicita oferte  pentru  publicitate  pentru sarbatorile de iarna. Ofertele  se vor depune la sediul Primariei Alimpesti pana pe data de 20 decembrie 2008.
   
   
............................................................................................................................

   
Consiliul Local Alimpesti solicita oferte  pentru amplasarea camerelor de supraveghere la sediul Primariei Alimpesti. Ofertele se depun pana pe data de 25 decembrie 2008.


.........................................................................................................
...................


    Consiliul Local Alimpesti
    Comuna Alimpesti
    Judetul Gorj


 
Consiliul local Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte  pentru achizitii topogane, carusele, leagan banca, balansoare, banci din lemn pe schelet metalic si alte obiecte pentru amenajare locuri joaca pentru copii.
  De asemenea solicitam oferte pentru  deratizare, dezinsectie si dezinfectie  spatii publice. Ofertele se pot depune prin oficiul postal, delegat sau fax pana pe data de 20 august 2008.
  Pentru lucrarile de dezinsectie, deratizare si dezinfectie, ofertantii trebuie sa depuna si copia autorizatiei care le confera dreptul sa execute aceste lucrari.......................................................................................................................
......................................................................................................................


   Consiliul Local Alimpesti
    Comuna Alimpesti
    Judetul Gorj


     Consiliul Local Alimpesti, solicita oferte pentru aprovizionare lemn de foc si carbune pentru unitatile scolare si sediul primariei. Ofertantii vor inscrie preturile unitare/tona de carbune  sau mc/ms lemn foc fara TVA. Preturile vor include transportul la sediul beneficiarului. Ofertele se vor depune pana la data de 20 iulie 2008 la sediul Primariei Alimpesti prin oficiile postale sau personal prin delegat.

......................................................................................................................
......................................................................................................................

    Consiliul Local Alimpesti
    Comuna Alimpesti
    Judetul Gorj
    14 iunie 2008 • Consiliul Local Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj solicita oferte pentru intocmirea studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie pentru amenajare stadion communal tip 1, proiect ce urmeaza a fi finatat  prin OG.7/2006. Costul maxim - 9800 Euro, termen de depunere a ofertelor 30 iunie 2008.
 • Consiliul Local Alimpesti solicita oferte pentru studii hidrologice, studii de evaluare a impactului asupra mediului inconjurator, studii pentru ridicari topo. Verificarea lasamentelor se poate face pana la data de 27 iunie 2008. Termenul de depunere a ofertelor 30 iunie 2008.
 • Consiliul Local Alimpesti solicita oferte pentru expertizarea tehnica a cladirii scolii vechi Sirbesti si a caminului cultural Sirbesti. Termen de depunere a ofertelor 1 iulie 2008.
 • Consiliul Local Alimpesti  solicita urgent  oferte pentru confectionarea  a trei cruci pentru amplasare pe turlele Bisericii Alimpesti. Modelul dimensiunile si orice alte informatii pot fi obtinute de la sediul Primariei Alimpesti, persoane de contact Dragulescu Victor si Mosor Elena. Termen de depunere a ofertelor 20 iunie 2008
 • Consiliul Local Alimpesti solicita oferte pentru executarea invelitoare tabla  Biserica Alimpesti, confectionare si montare jgheaburi. Termen de depunere 25 iunie 2008.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

    Consiliul Local Alimpesti solicita oferte pentru:
 • Lucrari de executie instalatie electrica la Biserica Alimpesti inclusiv paratrasnet si crucile din bronz pentru turle;
 • Masuratori topografice pentru extindere canalizare menajera pe 14 km
 • Studii getehnice, hidrologice si impact asupra mediului inconjurator.
 • Studiu fezabilitate extindere canalizare;
 • Studiu fezabilitate modernizare drum comunal Alimpesti-Corsoru si drumuri stradale -6 km
 • Studiu fezabilitate extindere canalizare.
    Ofertele se depun la sediul Primariei Alimpesti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


    Primaria Alimpesti, solicita oferte pentru executie si montaj tamplarie metalica la Biserica Alimpesti. Ofertele se  primesc la sediul Primariei Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj, pana la data de 10 februarie 2008, ora 16.
    Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0253-275181.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

    Primaria Alimpesti, solicita oferte pentru executie instalatie electrica la Biserica Alimpesti. Ofertele se primesc la sediul Primariei Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj, pana la data de 10 februarie 2008, ora 16.
   
Relatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0253-275181.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


    Primaria Alimpesti, solicita oferte pentru achizitie materiale constructie pentru executarea de constructii civile cat si pentru instalatiile aferente. Lucrarile de executie se executa in regie proprie. Ofertele se primesc la sediul Primariei Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj, pana la data de 10 februarie 2008, ora 16. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0253-275181.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

    Primaria Alimpesti, solicita oferte pentru intocmirea urmatoarelor studii de fezabilitate:
 • Modernizare drum comunal Alimpesti-Corsoru - 6.5 km,
 • Modernizare drumuri stradale - 6 km,
 • extindere canalizare - executie canal 12 km si 4 statii pompe,
 • reabilitare camin cultural Sirbesti (reparatii, izolare fonica, dotare cu aparatura de sonorizare, incalzire centrala, dotare cu costume populare din zona Olteniei,
 • reabilitare camin cultural Alimpesti (reparatii, izolare fonica, dotare cu aparatura de sonorizare, incalzire centrala, dotare cu costume populare din zona Olteniei.
    Ofertele se  primesc la sediul Primariei Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj, pana la data de 12 februarie 2008, ora 16. Relatii suplimentare  se pot obtine la telefon 0253-275181.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

    "Primaria Alimpesti, judetul Gorj solicita oferte pentru publicitate pentru sarbatorile de iarna pana pe data de 17 decembrie 2007. Ofertele pot fi trimise pe adresa de E-mail a institutiei noastre: mosor_elena_gj@yahoo.com sau la Fax: 0253-275181 sau prin serviciile postale".

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 
   Consiliul Local Alimpesti
    Comuna Alimpesti
    Judetul Gorj
    Nr. 4319 din 7 decembrie 2007

    Consiliul Local Alimpesti solicita oferte cu bunuri (dulciuri) pentru pomul de craciun in vederea constituirii  pachetelor pentru acordarea cadourilor cu ocazia sarbatorii "Serbarii Pomului de Craciun".
    Ofertele urmeaza sa fie inaintate pana cel mai tarziu 17 decembrie 2007.

               Primar                                    Contabil
            Elena Mosor                        Mariana Dragulescu


Reactualizare PUG comuna Alimpesti, judetul Gorj Detalii Documentatie de atribuire
Anunt de achizitie Detalii "CREARE SITE-WEB" pentru proiectul "INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA, MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL"
Proiect - Infiintare Centru Local de Informare si Promovare Turistica, Marketingul Serviciilor Turistice Legate de Turismul Rural Detalii Invitatie de participare si documentatie de atribuire - Creare site web
Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism Detalii comuna Alimpesti, jud. Gorj
Actualizare Plan Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism Detalii Cod CPV 71410000-5: Servicii de urbanism
Proiect - Infiintare Centru Local de Informare si Promovare Turistica, Marketingul Serviciilor Turistice Legate de Turismul Rural Detalii Invitatie de participare si documentatie de atribuire - Diriginte de santier
Invitatie la ofertare si Documentatie de atribuire pentru Poiect Centru Turistic Detalii
Invitatie la ofertare si Documentatie de atribuire pentru Centrul Turistic Verificator Detalii
Anunt Detalii oferte pentru achizitionarea serviciului "VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTARII pentru implementarea proiectului ".
Anunt Detalii INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA , MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL
Anunt Detalii " INFINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA , MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL"