PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

Judetul Gorj

ANUNTURI DE ACHIZITIE


COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ

Consiliul local Alimpesti scoate la licitatie publica cladire moara, situata in comuna Alimpesti, sat Alimpesti , judetul Gorj. Scopul inchirierii este asigurarea serviciilor de morarit catre populatie. Inchirierea se face pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire.

Pretul minim de inchiriere este cel stabilit prin hotararea Consiliului Local pentru spatii destinate prestarilor de servicii, respectiv 2 lei/mp/luna. Ofertele se depun pana la data de 31 iulie 2014, inclusiv, pana la ora 14,00. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca nu au datorii catre bugetul consolidat al statului sau bugetele locale.  Persoanele fizice vor depune copie de pe  actul de identitate iar persoanele juridice dovada formei de inregistrare.

Activitatea principala desfasurata in incinta cladirii este activitatea de morarit. Renuntarea la aceasta activitate si desfasurarea altor activitati echivaleaza cu rezilierea contractului. Se pot desfasura si alte activitati dar in paralel cu activitatea de morarait. Inchirierea terenului  aferent cladirii, in conditiile in care se doreste si  desfasurarea altor activitati se face prin contract separat, dupa incheierea contractului privind inchirierea cladirii.

COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ

1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare: Consiliul Local Alimpesti, Sat Alimpesti, nr.86, Alimpesti, judetul Gorj, telefon 0253275103, fax 0253275182, email mosor_elena_gj@yahoo.com
2. Hotararea privind stabilirea modalitatii de gestiune: Hotararea Consiliului Local Alimpesti nr.23 din 30.04.2013
3. Aria teritoriala unde urmeaza a se presta/furniza serviciul/activitatea: Teritoriul administrativ al comunei Alimpesti
4. Serviciul/activitatea care urmeaza sa fie prestat/prestata/ furnizat/furnizata/detaliat/detaliata pe activitati: Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al Comunei Alimpesti, judetul Gorj.
5. Durata contractului de delegare a gestiunii: 5 (cinci) ani
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentatia de delegare, precum si modalitatile de obtinere a documentatiei: Primaria comunei Alimpesti, judetul Gorj strada Principala , nr.162, telefon 0253275181 ,fax 0253275182, e-mail mosor_elena_gj@yahoo.com 0253275103,persoana de contact Mosor Elena , telefon 0785204409
7. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de delegare: Documentatia de atribuire se obtine gratuit de pe adresa : www.primariaalimpesti.ro sau de la sediul Primariei alimpesti prin solicitare directa.
8. Termenul limita de depunere a ofertelor, data si ora, adresa la care se depun/transmit ofertele: 22 august 2014 , ora 15, adresa Sediul Primariei Alimpesti, strada Principala , nr.162
9. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 25 august  2014 ora 12, adresa Sediul Primariei Alimpesti, strada Principala , nr.162
10. Daca este cazul, garantiile solicitate: Nu se solicita garantie de participare
11. Durata de valabilitate a ofertei: 60 de zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor.
12. Pagina web pe care este disponibila documentatia: www.primariaalimpesti.ro

COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
NR .2336 din 24 iunie 2014
                                                                   


                                                                      A N U N T   


                                                
                Primaria Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj,   solicita specialisti  in achizitii publice pentru a participa , in calitate de experti coptati(specialisti in achizitii publice)  , la licitatia  privind executie  lucrari  pentru Proiectul « Modernizare infrastructura locala :Reabilitare si modernizare cladire primarie, in comuna Alimpesti, judetul Gorj. Vor fi selectati 2 experti  si anume un expert cu competente  tehnice si un expert cu competente economice. Daca  unul dintre experti are si competente  juridice  constituie avantaj. 

               Valoarea totala estimata a achizitiei este de 2000 lei  suma ce include TVA , respectiv 1000 lei /expert  suma ce va fi platita dupa incheierea contractului de atribuire a achizitiei publice.
        Oferta va contine :- copia documentelor de calificare, copia actului de identitate, CV.
            Ofertele se depun pana la  data de 7 iulie ora 16, la sediul Primariei Alimpesti, judetul Gorj.


                                            

    

Comuna Alimpesti,

Judetul Gorj

Nr.4694 din 8 octombrie 2013


                                                                      A N U N T                    
                        
                                Primaria Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru :

1. Aprovizionarea   cherestea de rasinoasa  prelucrata  pentru  construire  sarpante  dupa cum urmeaza:  
     -capriori –lungime 6 m /0,10x010   - buc.70;
     -grinzi – dimensiuni  lungime  5 sau 6 m lungime x 0,15x0,20 -  buc 60;
    - lanti  -dimensiuni  lungime 4 mx 0,05x0,05  - buc -500
   -  grinzi (lungisuri)–lungime  5m x 0,15x0,20  - buc 16
   -  grinzi – lungime 5 m x 0,20x0,20  -6 buc                    
Plata se face in termen de 120  de zile de la  data receptiei   materialelor la  sediul beneficiarului (Primaria Alimpesti).
OFERTELE SE DEPUN LA SEDIUL PRIMARIEI ALIMPESTI  PANA PE DATA DE 14 octombrie 2013, ora 16.
                       

Comuna Alimpesti,

Judetul Gorj

Nr.4693 din 8 octombrie  2013

                                                         
                                                                      A N U N T

                              Primaria Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru :

1. Aprovizionare cu lemn de foc  de esenta fag sau stejar sau alta esenta pretabila  pentru  foc , cantitate  estimate  30 mc.
2. Plata se face in termen de 120  de zile de la  data receptiei   materialelor la  sediul beneficiarului (Primaria Alimpesti).
OFertele se depun lasediul primariei Alimpesti, judetul Gorj , pana  pe data de 14 octombrie 2013, ora 16.

                                 PRIMAR                       Viceprimar                           Secretar


                                                    Compartiment finaciar contabil   Comuna Alimpesti,

Judetul Gorj

Nr.1775 din 12.04.2012

 

Comuna Alimpesti, judetul Gorj  solicita oferte  pentru intocmire studiu fezabilitate , proiet tehnic, detalii de executie , studii conexe (actualizare expertiza tehnica, studii geotehnice, studiu hidrogeologic) pentru proiect integrat :Modernizare infrastructura locala  comuna Alimpesti, judetul Gorj. Documentatia se poate obtine   la cerere de la sediul primariei  Alimpesti, judetul Gorj. Persoana de contact  Mosor Elena , telefon 0253 275103 ; 0785204409. Ofertele se depun la  sediul primariei Alimpesti pana  la data  de 25 aprilie 2013. Plata lucrarilor de mai sus  se va face numai in conditiile in care proiectul va primi finantare.

 


Comuna Alimpesti
Judetul Gorj


                                                                          ANUNT

Comuna Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte pentru achizitia serviciilor: diriginte santier modernizare drumuri; diriginte santier constructii civile; oferta tehnica consta in CV, documente calificare iar oferta finaciar se va exprima in % fata de C+M  in lei.

Ofertele se depun pana la data de 22 martie 2013, orele 16.00 la sediul primariei Alimpesti, judetul Gorj.

Comuna Alimpesti
Judetul Gorj


                                                                          ANUNT

     Primaria Alimpesti solicita urgent oferte  pentru achizitionarea  de dulciuri pentru serbarea pomului de Craciun conform specificatiei
:

         1. Ciocolata Kinder – buc.
         2. Bomboane Kandia (pungi) – buc.
         3. Prajitura Magura – buc.
         4. Ciocolata Poiana  – buc.
         5. Bomboane Silvana (pungi) – buc.
         6. Bomboane Laura (pungi) – buc.
         7. Rulada  300gr. – buc.
         8. Pepsi Cola 2,5 l – buc.
         9. Napolitane Nesty-pungi mari. – buc.
        10. Biscuiti umpluti  pachete
        11. Plase pentru pachete. buc.

     Din fiecare produs specficat mai sus
se solicita cate 300 bucati. In oferta sa se specifice gramajul fiecarui produs.OFERTELE IN CARE NU SE SPECIFICA GRAMAJUL SUNT CONSIDERATE NECONFORME.
     Buget estimat  8000 LEI FARA TVA.
     Ofertele se vor depune pana in data de 10 decembrie 2012, iar produsele  vor fi aduse la sediul primariei Alimpesti pana pe data de 15 decembrie 2012 ora 14, unde vor fi receptionate de comisia de receptie a Primariei.
                                             
                                                                                                                                           PRIMAR
                                                                                                                                     ELENA MOSOR

                                                                                          ----------

Comuna Alimpesti
Judetul Gorj

                                                                          ANUNT

     Consiliul Local Alimpesti concesioneaza suprafata de 2432 mp teren pentru infintarea unui depozit de butelii.Anunt Detalii Documentatia de atribuire - Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al Comunei Alimpesti, judetul Gorj
Documentatie concesionare teren Detalii suprafata de 2432 mp teren pentru infintarea unui depozit de butelii

» Vezi arhiva