PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

Judetul Gorj

ANGAJARI
PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI
Judetul Gorj


                          
                                                                A N U N T

   Primaria comunei Alimpesti, judetul Gorj, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de animator socio-educativ, in data de  20 septembrie 2010, ora 10, pentru implementarea proiectului « Persoane private de libertate, in slujba protectiei mediului  inconjurator, pentru cresterea atractivitatii teritoriilor, pe o durata de 22 luni.

   DESCRIERE POST
   Folosindu-se  de activitati de tip social, cultural , fizic si sportiv, animatorul  socio-educativ relationeaza cu detinutii  , si mentine legatura  cu toti partenerii proiectului, participand la toate activitatile acestuia.

   Conditii  generale de partcipare la concurs:
   1. Absolvent cu  diploma de bacalaureat. (Constituie avantaj daca face dovada  ca este in curs de absolvire a  unei forme de invatamant superior – in domeniul juridic, economic sau sociologie);
   2. Abilitati de comunicare si lucru in echipa;
   3. Cunostinte de utilizare a calculatorului;
   4. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala –engleza sau franceza, cel putin nivel mediu ;
   5. Capacitate  de dezvoltare  a comportamentului pro-social;
   6. Capacitatea de elaborare a  proiectelor de animatie.

   Dosarul de concurs trebuie sa contina:
   - cerere de inscriere pentru participare la concurs;
   - copie dupa actul de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (daca este cazul)
   - fisa medicala;
   - cazier judiciar valabil la data tinerii concursulu;
   - Curiculum Vitae;
   - copia actelor de studii.

   Desfasurarea concursului:
   - Concursul  va consta in sustinerea a doua probe :proba scrisa si interviu.
   - Probele se vor desfasura in aceias zi.
   - Data afisarii rezultatului 20 septembrie ora 15,30.

  Termenul de contestatie este de 24 ore.
  Tematica de concurs se poate obtine de la sediul Primariei Alimpesti.
  Persoane de contact :Mosor Elena primarul comunei si Motorgeanu Oana-Delia, secretarul comunei
                              
                                                                    PRIMAR
                                                                                  ELENA MOSOR......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


Primaria Comunei Alimpesti
Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
Nr.1962 din 7 mai.2010


                                                     ANUNT
 
             
  Primaria comunei Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte  pentru dirigentie de santier  la obiectivul de investitii”Baza sportiva in comuna Alimpesti, judetul Gorj”. Ofertele se depun la sediul Primariei Alimpesti  pana la data de 23 mai 2010.

                                                              PRIMAR


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


Primaria Comunei Alimpesti
Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
Nr.969 din 19.03.2010


                                                  ANUN
T
 
        
       Primaria comunei Alimpesti, judetul Gorj, solicita oferte  pentru dirigentie de santier  la obiectivul de investitii”Baza sportiva in comuna Alimpesti, judetul Gorj”. Ofertele se depun la sediul Primariei Alimpesti  pana la data de 31 martie 2010.

                                         Conducerea,

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


Primaria Comunei Alimpesti
Comuna Alimpesti
Judetul Gorj
Nr.968 din 19.03.2010


                                                                   A N U N T

Primaria comunei Alimpesti angajeaza , in baza Legii 76/2002, 7 (sapte) muncitori pentru executari lucrari in constructii , de preferat  calificati in domeniul  constructiilor. Cererile, insotite de o recomandare de la ultimul loc de munca, se depun pana pe data de 29 martie 2010, ora 16, la sediul Primariei Alimpesti , biroul secretariat.Personalul ce urmeaza a se angaja trebuie sa provina in exclusivitate din randul somerilor , sau din randul  persoanelor beneficiare  de ajutor social .

Documente necesare:

         
   - cerere pentru angajare
            - copia actului de identitate
            - copia actului de studii
            - adeverinta medicala
            - repartitie de la AJOFM Novaci.

Selectia persoanelor va avea loc pe data de 30 martie 2010 la sediul Primariei Alimpesti, ora 10”
 
                                                Comisia,


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
13 Octombrie 2009

                                                                 Anunt

Consiliul Local Alimpesti,  judetul Gorj, organizeaza  concurs pentru  ocuparea postului de paznic, in data de 26 octombrie 2009, ora 14:00, la sediul Primariei Alimpesti.

       Conditii de participare la concurs:

-    Sa fie cetatean roman  si sa aiba varsta de cel putin 18 ani ;
-    Sa fie apt medical  pentru exercitarea functiei;
-    Sa nu aiba antecedente penale pentru  infractiuni savarsite cu intentie;
-    Sa fie atestat profesional , potrivit legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
.
         Bibliografia  pentru concurs se poate obtine  la sediul Primariei Alimpesti.

  Primar                                                           Secretar


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


PRIMARIA COMUNEI ALIMPESTI

COMUNA ALIMPESTI
JUDETUL GORJ
14 aprilie 2009


 
Primaria comunei Alimpesti angajeaza , in baza Legii 76/2002, 7 (sapte) muncitori pentru executari lucrari in constructii.Cererile se depun pana pe data de 28 aprilie 2009, ora 16. Personalul ce urmeaza a se angaja trebuie sa provina in exclusivitate din randul somerilor sau din randul  persoanelor beneficiare  de ajutor social .
 Selectia persoanelor va avea loc pe data de 29 aprilie 2009 la sediul Primariei Alimpesti.


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Primaria comunei Alimpesti

Judetul Gorj
Nr.1050 din 19.03.2009

Consiliul Local Alimpesti, comuna Alimpesti, judetul Gorj , scoate la concurs  doua posturi de muncitori calificati in meseria de zidar- tencuitor.
La concurs pot participa persoane care poseda calificare de zidar-tencuitor.
Concursul va avea loc in data de 3 aprilie 2009, ora 10 la sediul  Consiliului Local Alimpesti.

Relatii suplimentare se pot obtine  la sediul Primariei Alimpesti.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 Primaria comunei Alimpesti

Judetul Gorj
   

Consiliul Local Alimpesti , comuna Alimpesti, judetul Gorj scoate la concurs postul de paznic  comunal.
La concurs pot participa numai persoane  calificate in domeniul pazei si ordinii publice.
Concursul va avea loc in data de 3 aprilie 2009, ora 10 la sediul  Consiliului Local Alimpesti.

Relatii suplimentare se pot obtine  la sediul Primariei Alimpesti.
  

  
Primar
                 Mosor Elena

Anunt Concurs Nr. 2422/14.06.2017 Detalii Agent turism
Anunt concurs agent turism Detalii organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant
Anunt examen de promovare Detalii a personalului contractual din cadrul Compartimentului agricultura,cadastru,topografie,operator
Anunt transfer secretar comuna Detalii
Anunt Concurs Detalii de ocupare pe perioada nedeterminata a postului vacant de asistent medical comunitar
Anunt Concurs Detalii Ocupare pe perioada nedeterminata a unui post contractual de asistent medical comunitar debutant PL
Anunt Angajare - Responsabil centru informare Detalii Anunt angajare - Responsabil centru de informare si promovare turistica